Boring

Fordi grunnforholdene i fjell og løsmasser kan være meget varierende, krever boring både avanserte metoder og relevant erfaring. Med våre teknologiske og faglige ressurser, har vi kapasitet til å utføre alle typer oppdrag i ulike terreng.

Vi borer praktisk talt alle dimensjoner mellom Ø40 og Ø1200 mm. Styrt boring er nå blitt akseptert som et fullverdig alternativ til konvensjonell graving. Allerede under planleggingsfasen blir nå denne metoden vurdert som et mulig kostnadseffektivt alternativ. Vi har maskiner til å utføre alle oppdrag og bruker håndholdt utstyr og knemater der det er hensiktsmessig.

Fjellsplitting

Ved hjelp av kiler, trollkraft, wiresag og hydrauliske verktøy splitter og deler vi fjell for å få bort uønskede fjellmasser. Dette er presisjonsarbeid som gjøres av profesjonelle fagarbeidere med solid erfaring.

Fjellsplitting reduserer risiko og kostnader.

Ved tradisjonell sprenging monteres rysteselsmålere, og murer blir dokumentert til høye kostnader.

Sprenges det nærmere enn 5 meter fra hus kreves egen forsikring. Utføres dette inne i hus er det ingen som forsikrer sprenging.

Alternativet er fjellsplitting som knekker fjellet.

Skaderisikoen er eliminert med hydraulisk fjellsplitting, som kan stanses om risiko oppstår.

Med fjellsplitting kommer en inntil sensitiv infrastruktur. Den nye teknikken er sikrere og raskere. Passer der fjell ønskes fjernet inntil infrastruktur. Eksempler på dette kan være verneverdige bygninger, vannledninger og kabler.

Hydraulisk bergsplitting

Hydraulisk bergsplitting kommer billigere ut enn konvensjonell sprenging. Man slipper fordyrende forsikringer og dokumentering av nærliggende hus.

Med hydraulisk splitting kommer man inntil aktiv infrastruktur som trafo, høyspentledninger, datakabler og vannledninger. Disse behøver dermed ikke stenges ned før splitting.

Kontrollert, støvfri og uten rystelser

Hydraulisk berg splitting kan man gjøre utvendig og innvendig der fjell ønskes fjernet uten risiko for skade.

Fordeler med fjellsplitting kontra dynamitt:

  • Rimeligere
  • Kan brukes innendørs
  • Kan brukes nært hus, garasje osv.
  • Ingen rystelser eller vibrasjoner